Gendit: เราคือผู้นำด้าน โรงงานผลิต สัญญาณไฟจราจร

ย้อนกลับ
บริษัท สัญญาณไฟจราจร GENDIT

Return to GENDIT's WebSite

ลำดับ
รหัส/ชื่อรุ่น
รายละเอียด
1
  หมวดตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
1.1 TAN-1E2 ตู้ควบคุม 2 จังหวะเมนูภาษาอังกฤษ 80 โปรแกรมต่อวัน
1.2 TAN-1E4 ตู้ควบคุม 4 จังหวะเมนูภาษาอังกฤษ 80 โปรแกรมต่อวัน
  TAN-1E4AM ตู้ควบคุม 4 จังหวะเมนูภาษาอังกฤษ 80 โปรแกรมต่อวัน ตู้อลูมิเนียม 3 มิล
1.3 TAN-1E8 ตู้ควบคุม 8 จังหวะเมนูภาษาอังกฤษ 80 โปรแกรมต่อวัน
1.4 TAN-1T4 ตู้ควบคุม 4 จังหวะเมนูภาษาไทย 80 โปรแกรมต่อวัน
1.5 TAN-1T8 ตู้ควบคุม 8 จังหวะเมนูภาษาไทย 80 โปรแกรมต่อวัน
1.6 TAN-3B4 ตู้ควบคุม 4 จังหวะจอกราฟฟิค ขาว - ดำ 80 โปรแกรมต่อวัน
1.7 TAN-3B8 ตู้ควบคุม 8 จังหวะจอกราฟฟิค ขาว - ดำ 80 โปรแกรมต่อวัน
1.8 TAN-3C4 ตู้ควบคุม 4 จังหวะจอกราฟฟิคสี 80 โปรแกรมต่อวัน
1.9 TAN-3C8 ตู้ควบคุม 8 จังหวะจอกราฟฟิคสี 80 โปรแกรมต่อวัน
1.10 TAN-5EVA4 ตู้ควบคุมระบบ VA 4 จังหวะ เมนูภาษาอังกฤษพร้อมระบบตัดทางรถไฟ
1.11 TAN-5EVA8 ตู้ควบคุมระบบ VA 8 จังหวะ เมนูภาษาอังกฤษพร้อมระบบตัดทางรถไฟ
1.12 TAN-5TVA4 ตู้ควบคุมระบบ VA 4 จังหวะ เมนูภาษาไทยพร้อมระบบตัดทางรถไฟ
1.13 TAN-5TVA8 ตู้ควบคุมระบบ VA 8 จังหวะ เมนูภาษาไทยพร้อมระบบตัดทางรถไฟ
1.14 SC40 ชุด Solar cell ควบคุมตู้สัญญาณไฟจราจรขนาด 40 w 75 Amp
1.15 SC300 ชุด Solar Cell ควบคุมระบบสัญญาณไฟจราจรหนึ่งแยก 300 w 200 Amp
1.16 MCU-T ชุดเพิ่มเติมการทำงานแบบไมโครโปรเซสเซอร์
1.17 KEY-M ปุ่มกดไฟคนเดินข้ามพร้อมเสียงเตือนและระบบสั่นสะเทือนและไฟ
1.18 TAN-M ตู้ควบคุมสัญญาณไฟคนเดินข้าม
1.19 RFT ชุดควบคุมตู้สัญญาณไฟจราจรแบบไร้สายระยะ 50-200 เมตร
1.20 AFT เพิ่มช่องเปิด-ปิดควบคุมระบบสัญญาณไฟจราจรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
1.21 GCTSC เครื่อง Green Conflict และ Trice Short circuit เมื่อมีปัญหาขัดข้องให้เปลี่ยนเป็น Flashing Mode
1.22 ELD เครื่องเก็บข้อมูลลำดับเหตุการณ์การทำงานเพื่อเรียกดูบน PC และ LCD
1.23 TAN-7RE ตู้ควบคุมสัญญาณไฟ REVERSE  สเปคกทม.
1.24 TAN-7REsub ตู้ควบคุมสัญญาณไฟ REVERSE  (ตู้ย่อย) สเปคกทม.
1.25 TAN-1E4NC ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร 80 โปรแกรม 4 เฟสการเดินรถ(ใส่กับตู้ยี่ห้ออื่นๆ)
1.26   อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าขนาด 15 kA 1.5 kV
2
  หมวดจอนาฬิกาแสดงเวลานับถอยหลัง  (Count Down)
2.1 C12R จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง ขนาดเล็ก กล่องอลูมิเนียม ตามแบบ ก.ท.ม.
2.2 C12RG จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง เขียว ขนาดเล็ก กล่องอลูมิเนียม แบบ ก.ท.ม.
2.3 C12RYG จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง เขียว เหลือง ขนาดเล็ก กล่องอลูมิเนียม แบบ ก.ท.ม.
2.4 C18R จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง ขนาดใหญ่ กล่องอลูมิเนียม แบบ ก.ท.ม.
2.5 C18RG จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง เขียว ขนาดใหญ่  กล่องอลูมิเนียม แบบ ก.ท.ม.
2.6 C18RYG จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง เขียว เหลือง ขนาดใหญ่ กล่องอลูมิเนียม   แบบ ก.ท.ม.
2.7 C12R-F จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง ขนาดเล็ก  กล่องเหล็กชุบซิงค์
2.8 C12RG-F จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง เขียว ขนาดเล็ก กล่องเหล็กชุบซิงค์
2.9 C12RYG-F จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง เขียว เหลือง ขนาดเล็ก กล่องเหล็กชุบซิงค์
2.10 C18R-F จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง ขนาดใหญ่ กล่องเหล็กชุบซิงค์
2.11 C18RG-F จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง เขียว ขนาดใหญ่ กล่องเหล็กชุบซิงค์
2.12 C18RYG-F จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง เขียว เหลือง ขนาดใหญ่ .กล่องเหล็กชุบซิงค์
2.13 C6G-C จอนาฬิกาแสดงผลเขียวคนข้ามพร้อมตุ๊กตาเขียวแดงขนาดเล็ก 2 หลัก     กล่องโคมไฟ 200 มม
2.16   ไฟสัญญาณเตือนรถ รูปคนข้ามถนน (เดินได้) ชนิด LED สีเหลือง (ต่อด้าน)พร้อมชุดควบคุมและจ่ายไฟ
2.17 C18RYG2 จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง เขียว เหลือง ขนาดใหญ่ กล่องอลูมิเนียม         แบบ ก.ท.ม 2 หลัก สำหรับสัญญาณไฟคนเดินข้ามถนน
2.18 C18RG2 จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง เขียว ขนาดใหญ่  กล่องอลูมิเนียม               แบบ ก.ท.ม.  2 หลัก สำหรับสัญญาณไฟคนเดินข้ามถนน
2.19 C12RG2 จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง เขียว ขนาดเล็ก  กล่องอลูมิเนียม               แบบ ก.ท.ม.  2 หลัก สำหรับสัญญาณไฟคนเดินข้ามถนน
2.2 C18RG2-F จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง เขียว ขนาดใหญ่ กล่องเหล็กชุบซิงค์            แบบ ก.ท.ม 2 หลัก สำหรับสัญญาณไฟคนเดินข้ามถนน
2.21 C18RYG2-F จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง เขียว เหลือง ขนาดใหญ่ .กล่องเหล็กชุบซิงค์    แบบ ก.ท.ม. 2 หลัก สำหรับสัญญาณไฟคนเดินข้ามถนน
2.22 R18RGw แผงไฟ reverse สองสี แดง เขียว พร้อม ภาคจ่ายไฟแบบสวิตว์ชิ่ง
2.23 R18RG กล่องไฟ reverse สองสี แดง เขียว กล่องอลูมิเนียม 2 มม.ด้านหน้าเป็นโพลีคาร์บอเนต  สเปคกทม.ภาคจ่ายไฟแบบสวิตว์ชิ่ง
2.24 C12RG1 จอนาฬิกาแสดงผลสีแดง เขียว ขนาดใหญ่  กล่องอลูมิเนียม แบบ ก.ท.ม.ขนาดหนึ่งหลัก
    กรอบตัวเลขขนาด จอใหญ่  สองสี  เขียว แดง
    กรอบตัวเลขขนาด จอเล็ก  สองสี  เขียว แดง
    ทุกรายการจอนับถอยหลังรวมขาจับเรียบร้อยแล้ว
3
  หมวดหัวโคมไฟจราจร LED (300 มม.)
3.1 LED-R ชุดหัวโคมไฟจราจร LED สีแดง  
3.2 LED-Y ชุดหัวโคมไฟจราจร LED สีเหลือง  
3.3 LED-G ชุดหัวโคมไฟจราจร LED สีเขียวเต็มดวง
3.4 LED-RT ชุดหัวโคมไฟจราจร LED ลูกศรสีแดง  4 แถว
3.5 LED-GT ชุดหัวโคมไฟจราจร LED ลูกศรสีเขียว  4 แถว
3.6 LED-RGT ชุดหัวโคมไฟจราจร LED ลูกศรสองสี (สีเขียวแดง) 3 แถว
3.7 LED-RGX ไฟจราจร LED ลูกศรสีเขียวกากสีแดงในโดมเดียวกันพร้อมเลนส์ 3 แถว
3.8 LED-RT3 ชุดหัวโคมไฟจราจร LED ลูกศรสีแดง  3 แถว
3.9 LED-GT3 ชุดหัวโคมไฟจราจร LED ลูกศรสีเขียว  3 แถว
3.10 LED-X ชุดหัวโคมไฟจราจร LED กากบาทสีแดง 3 แถว
3.11 LED-Rw แผงจราจร LED สีแดง พร้อมชุดควบคุม
3.12 LED-Yw แผงจราจร LED สีเหลือง พร้อมชุดควบคุม
3.13 LED-Gw แผงจราจร LED สีเขียว พร้อมชุดควบคุม
3.14 LED-Rwa แผงจราจร LED สีแดง ลูกศร พร้อมชุดควบคุม 
3.15 LED-Gwa แผงจราจร LED สีเขียว ลูกศร พร้อมชุดควบคุม
  LED-Gwa3 แผงจราจร LED สีเขียว ลูกศร  3 แถวพร้อมชุดควบคุม
3.16 LED-Rs ไฟจราจร LED สีแดงพร้อมเลนส์
3.15 LED-Ys ไฟจราจร LED สีเหลืองพร้อมเลนส์
3.16 LED-Gs ไฟจราจร LED สีเขียวพร้อมเลนส์
3.17 LED-RTs ไฟจราจร LED ลูกศรสีแดงพร้อมเลนส์ 4 แถว
3.18 LED-GTs ไฟจราจร LED ลูกศรสีเขียวพร้อมเลนส์ 4 แถว
  LED-GT3s ไฟจราจร LED ลูกศรสีเขียวพร้อมเลนส์ 3 แถว
3.19 LED-RGTs ไฟจราจร LED ลูกศรสองสี (สีเขียวแดง)พร้อมเลนส์ 3 แถว
3.20 LED-RGTxs ไฟจราจร LED ลูกศรสีเขียวกากสีแดงในโดมเดียวกันพร้อมเลนส์ 3 แถว
3.21 LED-RTs3 ชุดหัวโคมไฟจราจร LED ลูกศรสีแดง  3 แถว
3.22 LED-GTs3 ชุดหัวโคมไฟจราจร LED ลูกศรสีเขียว  3 แถว
3.23 LED - AF3 โคมสัญญาณไฟ LED ขนาด ø 300 มม. ชนิด 3 ดวงโคม แดง,เหลือง,เขียว แบบ กลมเต็มดวง อุปกรณ์ครบชุด
3.24 LED - BF3 โคมสัญญาณไฟ LED ขนาด ø 300 มม. ชนิด 3 ดวงโคม แดงลูกศร,เหลือง,เขียวลูกศร/ LED 3 แถวอุปกรณ์ครบชุด bb+ ขาจับ
3.25 LED - BF4 โคมสัญญาณไฟ LED ขนาด ø 300 มม. ชนิด 3 ดวงโคม แดงลูกศร,เหลือง,เขียวลูกศร/ LED 4 แถว 128 อุปกรณ์ครบชุด bb+ ขาจับ
3.26 LED - CF3 โคมสัญญาณไฟ LED ขนาด ø 300 มม. ชนิด 3 ดวงโคม แดง,เหลือง,เขียวลูกศร/ LED 3 แถวอุปกรณ์ครบชุด bb+ ขาจับ
3.27 LED - AF4 โคมสัญญาณไฟ LED ขนาด ø 300 มม. ชนิด 4 ดวงโคม แดง,เหลือง,เขียวลูกศรตรงเขียว, ลูกศรเลี้ยวขวา (รูปตัวแอล) / LED 3 แถวอุปกรณ์ครบชุด bb+ ขาจับ
3.28 LED - AFS 4 โคมสัญญาณไฟ LED ขนาด ø 300 มม. ชนิด 4 ดวงโคม แดง,เหลือง,เขียวเต็มตรงเขียว, ลูกศรเลี้ยวขวา (รูปตัวแอล) / LED 3 แถวอุปกรณ์ครบชุด bb+ ขาจับ
3.29 LED - AFSF 4 โคมสัญญาณไฟ LED ขนาด ø 300 มม. ชนิด 4 ดวงโคม แดง,เหลือง,เขียวเต็มตรงเขียว, เขียวเต็มเลี้ยวขวา (รูปตัวแอล) อุปกรณ์ครบชุด bb+ ขาจับ
3.30 LED - AF6 โคมสัญญาณไฟ LED ขนาด ø 300 มม. ชนิด 6 ดวงโคม แดง,เหลือง,เขียว แบบ ลูกศรสามแถว อุปกรณ์ครบชุด
4
  หมวดหัวโคมไฟจราจร LED (200 มม.)
4.1 LED-2R ชุดหัวโคมไฟจราจร LED สีแดง  
4.2 LED-2Y ชุดหัวโคมไฟจราจร LED สีเหลือง  
4.3 LED-2G ชุดหัวโคมไฟจราจร LED สีเขียวเต็มดวง
  LED-2RY ไฟจราจร LED สองสี (เหลืองแดง)พร้อมเลนส์
4.4 LED-2 RCG ชุดหัวโคมไฟจราจร LED สีแดง- สีเขียวเต็มดวง ไม่รวมขาจับ
4.5 LED-2 RCSG ชุดหัวโคมไฟจราจร LED สีแดง- สีเขียวลูกศร ไม่รวมขาจับ
  LED-2 RxCSG ชุดหัวโคมไฟจราจร LED สีแดงกากบาท- สีเขียวลูกศร ไม่รวมขาจับ
4.6 LED-2RT ชุดหัวโคมไฟจราจร LED ลูกศรสีแดง  
4.7 LED-2GT ชุดหัวโคมไฟจราจร LED ลูกศรสีเขียว  
4.8 LED-2RGT ชุดหัวโคมไฟจราจร LED ลูกศรสองสี (สีเขียวแดง) 
4.9 LED-2X ชุดหัวโคมไฟจราจร LED กากบาทสีแดง
4.10 LED-2Rs ไฟจราจร LED สีแดงพร้อมเลนส์
4.11 LED-2Ys ไฟจราจร LED สีเหลืองพร้อมเลนส์
4.12 LED-2Gs ไฟจราจร LED สีเขียวพร้อมเลนส์
4.13 LED-2RTs ไฟจราจร LED ลูกศรสีแดงพร้อมเลนส์
4.14 LED-2GTs ไฟจราจร LED ลูกศรสีเขียวพร้อมเลนส์
4.15 LED-2RGTs ไฟจราจร LED ลูกศรสองสี (สีเขียวแดง)พร้อมเลนส์
  LED-2RYs ไฟจราจร LED สองสี (เหลืองแดง)พร้อมเลนส์
4.16 LED - DF3 โคมสัญญาณไฟ LED ขนาด ø 200 มม. ชนิด 3 ดวงโคม แดง,เหลือง,เขียว แบบ กลมเต็มดวง อุปกรณ์ครบชุดพร้อมขาจับ ไม่รวม BB
  LED - DFA3 โคมสัญญาณไฟ LED ขนาด ø 200 มม. ชนิด 3 ดวงโคม แดง,เหลือง,เขียว ลูกศร ไม่รวมขาจับ
4.17   ชุดสำเร็จตุ๊กตาคนข้าม(ชุดภายใน) สีแดง พร้อมชุดควบคุมและจ่ายไฟ
4.18   ชุดสำเร็จตุ๊กตาคนข้าม(ชุดภายใน) สีเขียว คนเดินได้ พร้อมชุดควบคุมและจ่ายไฟ
  LED-2Rs ตุ๊กตาคนข้ามสีแดง สีเขียวไม่เดิน พร้อมชุดควบคุมและจ่ายไฟอุปกรณ์ครบชุดพร้อมขาจับ
4.19 LED-2Rs ตุ๊กตาคนข้ามสีแดง สีเขียวเดินได้ พร้อมชุดควบคุมและจ่ายไฟอุปกรณ์ครบชุดพร้อมขาจับ
4.20 LED-2Rs ตุ๊กตาคนข้ามสีแดง สีเขียว พร้อมเสียงพร้อมชุดควบคุมและจ่ายไฟอุปกรณ์ครบชุดพร้อมขาจับ
    โคมไฟจราจรขนาด 100 มม.
  HR-1RG แบบ ฮาโลเจน พร้อมขาจับ
  LED-1RG แบบ LED เขียว แดง  พร้อมขาจับ
   
ไฟไซเรน LED  12 v 24 v หรือโซล่าเซล
  SRLED6Y-80 ไฟไซเรนขนาด 6 นิ้ว LED 80 สามารถเลือกกระพริบได้ใช้กับไฟ 24 V 12 V
  SRLED6Y-160 ไฟไซเรนขนาด 6 นิ้ว LED 160 สามารถเลือกกระพริบได้ใช้กับไฟ 24 V 12 V
  solar-srled6y-80 ไฟไซเรนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 นิ้ว LED 80 สามารถเลือกกระพริบได้ใช้กับไฟ 24 V 12 V
  solar-srld6y-160 ไฟไซเรนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 นิ้ว LED 160 สามารถเลือกกระพริบได้ใช้กับไฟ 24 V 12 V
5
  โคมควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์  300 มม
5.1 FIA แผงควบคุมไฟกระพริบ ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
5.2 F-LED130-1  ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 131 หลอด Solarcell 5 W. แบตเตอรี 12 v. หลอดขนาด 5 มม. สีเหลือง ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 72 ชั่วโมง
5.3 F-LED132-1 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 132 หลอด Solarcell  5 w. แบตเตอรี 12 v. หลอดขนาด 5 มม. สีแดง ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 72 ชั่วโมง
5.4 F-LED135-1 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 135 หลอด Solarcell  5 w. แบตเตอรี 12 v. หลอดขนาด 5 มม. สีเหลือง ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 72 ชั่วโมง
5.6 F-LED130-2 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์  พร้อมโคม LED 130 หลอด Solarcell 5 w. แบตเตอรี 12 v. ขนาด 7.2 Amp 2 ก้อน หลอดขนาด 10 มม.ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 100ชั่วโมง
5.7 F-LED130-3 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 5 w พร้อมโคม LED 130 หลอด(Solarcell)แบตเตอรีขนาด 7.2 Amp หลอดขนาด 10 มม.ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 72 ชั่วโมง
5.8 F-LED150-2 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์  พร้อมโคม LED 150 หลอด Solarcell 5 w. แบตเตอรีขนาด 7.2 Amp  หลอดขนาด 10 มม.
5.9 F-LED150-1 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์  พร้อมโคม LED 150 หลอด Solarcell 5 w. แบตเตอรีขนาด 7.2 Amp  หลอดขนาด 5 มม.
5.10 F-LED154 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์  พร้อมโคม LED 154 หลอด Solarcell 5 w. แบตเตอรีขนาด 7.2 Amp  หลอดขนาด 5 มม.
5.11 F-LED165 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์  พร้อมโคม LED 165 หลอด Solarcell 5 w. แบตเตอรีขนาด 7.2 Amp ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 72 ชั่วโมง
5.12 F-LED131H-1 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 131 หลอด Solarcell 10 w. แบตเตอรีขนาด 7 Amp หลอดขนาด 5 มม.ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 72 ชั่วโมง
5.13 F-LED130H-2 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 130 หลอด Solarcell 10 w. แบตเตอรีขนาด 7.2 Amp หลอดขนาด 10 มม.ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 72 ชั่วโมง
5.14 F-LED130H-3 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 130 หลอด Solarcell 10 w. แบตเตอรีขนาด 7.2 Amp 2 ก้อน หลอดขนาด 5 มม. ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 120 ชั่วโมง
5.15 F-LED150H ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์  พร้อมโคม LED 150 หลอด Solarcell10 w. แบตเตอรีขนาด 9 Amp ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 100 ชั่วโมง
5.16 F-LED121 L ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 121 หลอด Solarcell 5 w. สารอะมอฟัส แบตเตอรีขนาด 5 Amp หลอดขนาด 5 มม.รุ่นราคาถูก ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 50 ชั่วโมง
5.17 F-LED121 5Ys ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 121 หลอด Solarcell 5 w.  แบตเตอรี 12 v. หลอดขนาด 5 มม. สีเหลือง
5.18 F-LED121 5Rs ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 121 หลอด Solarcell 5 w.  แบตเตอรี 12 v.  หลอดขนาด 5 มม. สีแดง
5.19 F-LED121 5Y ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 121 หลอด Solarcell 5 w.  แบตเตอรีขนาด 6 v. 10 Amp 2 ก้อน หลอดขนาด 5 มม. สีแดงใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 100 ชั่วโมง
5.20 F-LED121 Y ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 121 หลอด Solarcell 5 w.  แบตเตอรีขนาด 6 v. 10 Amp 2 ก้อน หลอดขนาด 10 มม. สีเหลืองใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 100 ชั่วโมง
5.21 F-LED121 R ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 121 หลอด Solarcell 5 w.  แบตเตอรีขนาด 6 v. 10 Amp 2 ก้อน หลอดขนาด 10 มม. สีแดงใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 100 ชั่วโมง
5.22 F-LED156L ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 156 หลอด Solarcell 5 w . แบตเตอรีขนาด 12 v.
5.23 F-LED164L ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 164 หลอด Solarcell 5 w . แบตเตอรีขนาด 7.2 Amp ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 60 ชั่วโมง
5.24 F-LED261-1 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 261 หลอด Solarcell10 w. แบตเตอรีขนาด 12V/14.4 Amp หลอดขนาด 5 มม.ไฟกระพริบ ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 72 ชั่วโมง
5.25 F-LED200-1 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโคม LED 200 หลอด Solarcell10 w. แบตเตอรีขนาด 12V/14.4 Amp หลอดขนาด 5 มม.ไฟกระพริบ ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 72 ชั่วโมง
5.26 F-4XS120 ชุดควบคุมไฟกระพริบป้ายให้ชิดซ้ายหรือขวาพร้อมป้ายเตือนตามแนวทางพลังงานแสงอาทิตย์(Solarcell)  5 w ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมโคม LED 120 หลอดแบตเตอรีขนาด 7.2 Amp 
5.27 F-4XS140 ชุดควบคุมไฟกระพริบป้ายให้ชิดซ้ายหรือขวาพร้อมป้ายเตือนตามแนวทางพลังงานแสงอาทิตย์(Solarcell)  5 w ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมโคม LED 140 หลอดแบตเตอรีขนาด 7.2 Amp  60*60 และ 45*75
5.28 F-4XS140s ชุดควบคุมไฟกระพริบป้ายให้ชิดซ้ายหรือขวาพร้อมป้ายเตือนตามแนวทาง220 v ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมโคม LED 140 หลอด60*60 และ 45*75
5.29 F-4XS100 ชุดควบคุมไฟกระพริบพร้อมป้ายเตือนระวังทางโค้งใช้ไฟ 220 V ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมโคม LED 100 หลอดแบตเตอรีกำหนดวิธีการเปิด ปิดและกระพริบได้ ขนาด และ 60 x 75 เหลี่ยม
5.30 F-4XS100e ชุดควบคุมไฟกระพริบพร้อมป้ายเตือนระวังทางโค้งใช้ไฟ 220 V ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมโคม LED 70 หลอดแบตเตอรีกำหนดวิธีการเปิด ปิดและกระพริบได้ ขนาด และ 60 x 75 เหลี่ยมตัวแบบ c-con แต่ดีกว่า
5.31 F-4XS100s ชุดควบคุมไฟกระพริบพร้อมป้ายเตือนระวังทางโค้งใช้ไฟ 220 V ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมโคม LED 100 หลอดแบตเตอรีกำหนดวิธีการเปิด ปิดและกระพริบได้ ขนาด และ 45 x 60 เหลี่ยม
5.32 F-4XSs100 ชุดควบคุมไฟกระพริบพร้อมป้ายเตือนระวังทางโค้งใช้ไฟ โซล่าเซล 5 w แบตเตอรี 12 V 7.2 Amp ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมโคม LED 100 หลอดแบตเตอรีกำหนดวิธีการเปิด ปิดและกระพริบได้ ขนาด และ 45 x 75 เหลี่ยม
5.32 M-s150 กล่องตุ๊กตาไฟคนเดินข้ามถนน
5.33 M-100 กล่องตุ๊กตาไฟคนเดินข้ามถนนแบบอัฉริยะตามแบบ
5.32   อุปกรณ์ครบชุดรวมขาจับโซล่าเซลแบบไม่ต้องเจาะเสา
5.33   กล่องโคมพร้อมกระบังหน้า
5.34   แผงหลอด LED 130 หลอดพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานระบบพร้อมเลนส์และฝาหลังและอุปกรณ์ควบคุมการเก็บประจุ
5.35   แบตเตอรี่ชนิดแห้ง (Dry Cell) 12V 7.2 Amp
5.36   แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ป้องกันน้ำและความชื้น
6
  โคมควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์  200 มม
6.1 F-2LED60 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(Solarcell)  5 w ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมโคม LED 60 หลอดแบตเตอรีขนาด 7.2 Amp  ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 72 ชั่วโมง
6.2 F-2LED90 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(Solarcell)  5 w ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมโคม LED 90 หลอดแบตเตอรี 12 v.  ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 72 ชั่วโมง
6.3 F-2LED130 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(Solarcell)  5 w ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมโคม LED130 หลอดแบตเตอรีขนาด 7.2 Amp  ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 72 ชั่วโมง
6.4 F-2LED150 ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(Solarcell)  5 w ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมโคม LED150 หลอดแบตเตอรีขนาด 7.2 Amp ใช้งานได้โดยไม่มีแดด ถึง 72 ชั่วโมง 
7
  อุปกรณ์ต่อร่วมโคม
7.1 CH ขาจับโคมต่อคู่
7.2 ขาจับโคมแนวนอน ขาจับโคม
7.2 backing board 3 backing board 3 ดวงโคม 300 มม.
7.3 backing board 4 backing board 4 ดวงโคม 300 มม.
  backing board 3 backing board 3 ดวงโคม 200 มม.
7.4 เสาไฟจราจร แบบกรุงเทพ
7.5 เสาไฟจราจร แบบแขวงการทาง
8
  หมวดตู้ไฟกระพริบเตือนและตู้ควบคุมไฟถนน
8.1 FA ตู้ควบคุมไฟกะพริบปรับความถี่  แบบ Analog ครบชุด
8.2 FD ตู้ควบคุมไฟกะพริบปรับความถี่  แบบ Digital ครบชุด
8.3 FA-VA ตู้ควบคุมไฟกะพริบกระตุ้นการทำงานด้วยยานพาหนะ VA
8.4 FT ตู้ควบคุมไฟกระพริบแบบตั้งเวลา เปิด - ปิด ได้ 2 ช่วงเวลา
8.5 FT30 ตู้ควบคุมไฟถนน Magnetic 30 Amp. ควบคุมได้ไม่เกิน 20 ดวงโคม
8.6 FT60 ตู้ควบคุมไฟถนน Magnetic 60 Amp. ควบคุมได้ไม่เกิน 40 ดวงโคม
8.7 FAs ชุดควบคุมไฟกะพริบปรับความถี่  แบบ Analog
8.8 FDs ชุดควบคุมไฟกะพริบปรับความถี่  แบบ Digtal
9
  หมวดเครื่องตรวจจับยานพาหนะ ( LOOP DETECTOR )
9.1  L05 LOOP เดี่ยว ตรวจจับรถยนต์สำหรับลานจอดรถ
9.2 WL05 LOOP คู่ ตรวจจับรถยนต์สำหรับลานจอดรถ
9.3 AL05 LOOP คู่ สำหรับป้องกันการโกงในลานจอดรถ
9.4 TL05 LOOP เดี่ยวตรวจจับรถยนต์สำหรับตู้ระบบ VA
9.5 TWL05 LOOP คู่ ตรวจจับรถยนต์สำหรับตู้ระบบ VA หรือ โครงข่าย
9.6 TLM05 LOOP เดี่ยว สำหรับนับรถยนต์แบบไม่ต้องต่อสายไฟเลี้ยง(ใช้แบตเตอรี่)
9.7 TLM05s LOOP สำหรับนับรถยนต์
9.8 L สายลูป
9.9 TDV จอแสดงผลการนับยานพาหนะขนาดสี่นิ้วสีแดงพร้อมเครื่องนับยานพาหนะ
10
  โคมไฟถนนแบบโซล่าเซล
10.1   ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลแผง 20 W หลอด LED สีขาว 200 หลอดพร้อมแบตเตอรี่ 15 Ampพร้อมชุดประจุไฟและตั้งเวลา
10.2   ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลแผง 30 W หลอด LED สีขาว 300 หลอดพร้อมแบตเตอรี่ 20 Ampพร้อมชุดประจุไฟและตั้งเวลา
10.3   ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลแผง 50 W หลอด LED สีขาว 400 หลอดพร้อมแบตเตอรี่ 30 Ampพร้อมชุดประจุไฟและตั้งเวลา
10.4   ชุดโคมไฟทางเท้าโซล่าเซลแผง 20 W หลอด LED สีขาว 100 หลอดสองชุดพร้อมแบตเตอรี่ 15 Ampพร้อมชุดประจุไฟและตั้งเวลา
10.5   ชุดโคมไฟทางเท้าโซล่าเซลแผง 10 W หลอด LED สีขาว 100 หลอดพร้อมแบตเตอรี่ 15 Ampพร้อมชุดประจุไฟและเปิด-ปิดตามแสง
10.6   ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลแผง 120 W โคมไฟสีขาว Florescent ขนาด  40 watt พร้อมแบตเตอรี่ 100 Ampพร้อมชุดประจุไฟและตั้งเวลา
    สินค้ารวมตู้ หัวโคมไฟและอุปกรณ์จับยึด
  ราคาไม่รวมเสาและการติดตั้ง
  SOLAR-75N ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลแผง 75 W หลอด กิ่งโคม หลอดประหยัดไฟ พร้อมแบตเตอรี่ 65 Ampพร้อมชุดประจุไฟและตั้งเวลา รวมเสา (แบบสั้น)
    จราจรทั่วไป
    กระจกโค้งเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้วอุปกรณ์ครบชุด เป็นกระจก
    กระจกโค้งเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้วอุปกรณ์ครบชุด
    กรอบทำจากพลาสติกอะคิริค ตัวกระจกเป็นกระจกเงาแท้ 
10   หมวดหัวโคมไฟจราจรหลอดฮาโลเจน 12V 55W 
10.1 HL300-1 ชุดหัวโคมไฟจราจร ขนาด 300 มม. ชนิด 1 ดวงโคม อุปกรณ์ครบชุด ไม่รวมbacking board
10.2 HL300-3 ชุดหัวโคมไฟจราจร ขนาด 300 มม. ชนิด 3 ดวงโคม  อุปกรณ์ครบชุด  ไม่รวมbacking board
10.3 HL300-4 ชุดหัวโคมไฟจราจร ขนาด 300 มม. ชนิด 4 ดวงโคม  อุปกรณ์ครบชุด  ไม่รวมbacking board
11
  ชุดสัญญาณกันขโมยแบบไร้สาย
11.1 SASC เครื่องควบคุมส่วนกลางสัญญาณกันขโมยพร้อมระบบโทรตาม(รวมติดตั้งบริเวณกรุงเทพฯและปริมนฑน)
11.2 Ss ตรวจจับควันไฟ
11.3 Ins ตรวจจับความเคลือนไหว
11.4 Gs ตรวจจับGas
11.5 Rs รีโมท
11.6 Ms สวิสต์แม่เหล็กไร้สาย
11   เสาสูงและราคาค่าติดตั้ง
11.1    เสาโคมขนาด 6 นิ้ว สูง 5 ม.  
11.2    ขาจับโคม(มีหลายขนาดแล้วแต่จำนวน 3 ดวงโคม หรือ 4 ดวงโคม 
11.3    ฐานเสา พร้อมค่าแรงตั้งเสา 
11.4    ค่าแรง :- 
     * ตั้งเสา 
     * งานเดินสาย (เดินลอย) 
     *งานเดินสายใต้ดิน(ไม่รวมดันท่อ) 
     * ดันท่อคิดเป็นเมตรท่อ HDD 3 นิ้ว 
     * งานเข้าสายจากเมนเดินเข้าตู้ 
     *ค่าติดตั้งตู้รวมทั้งเข้าสายพร้อมฐานตู้ 

 

 หน้าหลัก : สินค้าไฟจราจร : สินค้าป้าย : รหัสสินค้า : ผังองค์กร : แผนที่ : แค็ทตาล็อก : การวิจัยและพัฒนา : ติดต่อเรา Designed by: วฐา มินเสน
Free Counters from SimpleCount.com
Check Google Page Rank
© Copyright 2005 GENDIT. All Rights Reserved.
Contact our: gendit@me.com with questions or comments.
บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด 55/20 หมู่ 1 ถ.ธัญบุรี-วังน้อย ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120. โทร: 02-152-5852 Fax: 02-152-5853 Line@: https://lin.ee/bja9YgI
วฐา มินเสน