Gendit: เราคือผู้นำด้าน โรงงานผลิต สัญญาณไฟจราจร
GENDIT's Products
Pictures of Products
 
รูปภาพสินค้าเพิ่มเติม
Product Album

สามารถดูผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง หรือปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน (คลิกดู แผนที่)

หมวดตู้สัญญาณไฟจราจร
ตู้สัญญาณไฟจราจร
ภาษาอังกฤษ
(ใช้ติดตั้งส่วนใหญ่สเปคงานเทศบาล อบต)
ตู้สัญญาณไฟจราจร
ภาษาไทย
(สเปคงานเทศบาล อบต ง่ายในการใช้งาน)
ตู้สัญญาณไฟจราจร
เมนูกราฟฟิค
(สเปคงานเทศบาล เอกชนเพิ่มความสวยงาม)
ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ภาษาอังกฤษ VA
(ใช้ติดตั้งส่วนใหญ่สเปคงานกรมทางหลวง)
ตู้สัญญาณไฟจราจร
ภาษาไทย VA
(สเปคงานกรมทางหลวง
ที่ต้องการความง่ายในการใช้งาน)
ตู้สัญญาณไฟจราจร
เมนูกราฟฟิค VA
(สเปคงานกรมทางหลวง
เพิ่มความสวยงามและสะดวก)
ตู้สัญญาณไฟจราจร
คนเดินข้ามถนน
(ใช้ติดตั้งบริเวณคนเดินข้าม)
สัญญาณไฟคนเดินข้ามถนนอัจริยะ
(ใช้ติดตั้งบริเวณคนข้ามมี Sensor และเสียงเตือน)
ไฟคนเดินข้ามถนนควบคุมผ่านรีโมท
(ใช้ติดตั้งบริเวณคนข้ามมี
รีโมทควบคุมตู้ได้)

ตู้สัญญาณไฟจราจร
ขนาดเล็ก
(ใช้ติดตั้งทดแทนในตู้เดิม
หรือใช้เป็นตู้อะไหล่)

ตู้สัญญาณไฟจราจรเคลื่อนย้ายได้
(ใช้ติดตั้งทดแทนในตู้เดิม
หรือใช้เป็นตู้อะไหล่)
ตู้สัญญาณไฟจราจร
งานซ่อมแซม
(ใช้ติดตั้งทดแทนในตู้เดิมแบบชั่วคราว)

อื่นๆ
(ดูสินค้าตัวอย่างเพิ่มเติมโปรดคลิก)

ภาพจาก Facebook
(โปรดคลิก)
หมวดจอนาฬิกานับเวลาสัญญาณไฟจราจร (ผู้จดสิทธิบัตรรายแรกในประเทศไทย)
จอนาฬิกานับเวลาไฟจราจร 3 หลัก
(นับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร)
โคมไฟจราจร LED นับเวลา
(นับเวลาถอยหลังได้ทั้งแดงและเขียว)
จอนับเวลา ขนาด 2 หลัก 2 สี
(นับเวลาถอยหลังได้สีแดง)
จอนาฬิกานับเวลา 3 หลักมีลูกศร
(นับเวลาถอยหลังมีลูกศรแจ้งการนับ)
จอนาฬิกาขนาดเล็ก 2 หลัก 2 สี
(นับเวลาขนาดเล็กเหมาะกับแยกเล็กๆ)
โคมไฟจราจร LED นับเวลา
(นับเวลาถอยหลังได้สีแดง)
จอนับเวลาไฟคนเดินข้ามถนน
(นับเวลาถอยหลังและมีตุ๊กตาคนเดินข้าม)
จอนาฬิกานับเวลา 188
(นับเวลาขนาดที่ตัวเลข
ไม่เกิน 188 ทั้งสองสี)
โคมนับเวลาคนเดินข้าม
(สำหรับโคมไฟ 200-300 มม.
นับเวลาคนข้ามถนน)
ป้ายนาฬิกาจับเวลาต่างๆ
(สามารถใช้จับเวลาได้ทุกชนิด)
ตัวเลขบอกรอบการแข่งขัน
(สามารถใช้บอกรอบการแข่งขันได้ทุกชนิด)
ไฟหอนาฬิกา LED
(สามารถใช้กับหอนาฬิกาทุกขนาด)
จอนาฬิกานับถอยหลัง

อื่นๆ
(ดูสินค้าตัวอย่างเพิ่มเติมโปรดคลิก)

ภาพจาก Facebook
(โปรดคลิก)
หมวดโคมสัญญาณไฟจราจร

โคมไฟจราจร 100mm
(สามารถใช้ปล่อยการจราจรทุกชนิด)

โคมไฟจราจร 200mm
(สามารถใช้ปล่อยการจราจรทุกชนิด)
โคมไฟจราจร 300mm
(สามารถใช้ปล่อยการจราจรทุกชนิด)
โคมไฟจราจรรูปตัว L
(สามารถใช้ปล่อยการจราจรทุกชนิด)
โคมไฟจราจรรูปตัว I
(สามารถใช้ปล่อยการจราจรทุกชนิด)
โคมไฟจราจร 6 ดวงโคม
(สามารถใช้ปล่อยการจราจรทุกชนิด)
โคมไฟจราจรนับเวลาเฉพาะสีแดง
(สามารถใช้บอกเวลารอได้ภายในตัวเอง)
โคมไฟจราจรนับเวลาเฉพาะสีเขียว
(สามารถใช้แจ้งเวลาเคลื่อนรถได้ในตัวเอง)
โคมไฟจราจร LED จุดกลับรถ
(เหมาะสมกับบริเวณจุดกลับรถต่างๆ)
โคมไฟจราจรกากบาท-ลูกศร
(ใช้ตามห้าง ด้านเก็บเงิน
หรือโรงงานต่างๆ)

โคมไฟจราจร STOP
(สามารถใช้สั่งหยุดห้ามผ่านเป็นต้น)

โคมไฟแบบสามสีในโคมเดียว
(สามารถใช้ได้ดีในพื้นที่จำกัด)

อื่น ๆ
(ดูสินค้าตัวอย่างเพิ่มเติมโปรดคลิก)

ภาพจาก Facebook
(โปรดคลิก)
- โคมไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ (300 มม. และ 200 มม. หรือ ตามสั่ง)
โคมไฟกระพริบ
โซล่าเซลล์
โคมไฟกระพริบกรอบสีเหลือง
โซล่าเซลล์
โคมไฟกระพริบ
โซล่าเซลล์
โคมไฟกระพริบ Stop ผสม
โคมไฟกระพริบรูปคนเดิน
โคมไฟกระพริบ 261 หลอด LED
โคมไฟกระพริบแบบต่างๆ

โคมไฟกระพริบโคมสีเหลือง
ด่านชั่งน้ำหนัก

โคมไฟกระพริบสีแดงความสว่างสูง
โคมไฟกระพริบสีแดง
โคมไฟกระพริบกรมทางหลวง
ไฟกระพริบกรมทางหลวงชนบท
โคมไฟกระพริบลายไทย
โคมไฟกระพริบ 200 หลอด LED
ไฟกระพริบ 150 หลอด LED
ไฟกระพริบ แบบมีสติกเกอร์สะท้อนแสง
โคมไฟกระพริบหมู่บ้าน
อื่นๆ
(ดูสินค้าตัวอย่างเพิ่มเติมโปรดคลิก)
ภาพจาก Facebook
(โปรดคลิก)
   
- โคมไฟถนนแบบปกติ และพลังงานแสงอาทิตย์
ชุดโคมไฟถนน โซล่าเซลล์
ชุดโคมไฟหน้าบ้าน โซล่าเซลล์
ชุดโคมไฟภายในบ้าน โซล่าเซลล์
ชุดโคมไฟถนนแบบ ศิลปไทย
(ตามสั่ง)
โคมไฟ LED แทนหลอด 250 W
โคมไฟ LED โคมไฟ LED
โคมไฟถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง
อื่นๆ
(ดูสินค้าตัวอย่างเพิ่มเติมโปรดคลิก)
- โคมไฟ ฮาโลเจน
ฮาโลเจน ชุดหัวโคมไฟจราจร ฮาโลเจน
   
หมวดป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายห้าม และป้ายแนะนำเส้นทาง
ป้ายสามแยก LED โซล่าเซลล์
(เตือนให้ระวังมีสามแยกข้างหน้า)
ป้ายระวังคนข้ามถนน โซล่าเซลล์
(เตือนให้ระวัง เขตคนเดินข้ามถนน)
ป้ายเขตโรงเรียน LED โซล่าเซลล์
(เตือนให้ระวัง เขตโรงเรียน)
ป้ายสี่แยก LED โซล่าเซลล์
(ระวังทางแยกต่างๆ
ใฃ้พลังงานแสงอาทิตย์)
ป้ายหัวเกาะ LED โซล่าเซลล์
(ติดตั้งให้ระวังตามหัวเกาะต่างๆ
ป้ายเรียก TAXI LED โซล่าเซลล์
(ใช้ในการเรียก taxi ในหมู่บ้าน)
ป้ายทางเบี่ยงซ้ายหรือขวา LED
(บังคับให้รถเบี่ยงตามลูกศร)
ป้ายระวังทางโค้ง
(ช่วยระวังตามจุดทางโค้ง จุดอันตราย)
ป้ายลูกศร LED ระวังทาง
(เตือนตามจุดต่างๆ หรืองานซ่อมบำรุง)
ป้ายเตือนเลี้ยวซ้ายหรือขวา LED
(เตือนเวลาเลี้ยวต่างๆ หรือกลับรถ)
ป้ายจำกัดความสูง ... เมตร โซล่าเซลล์
(เลือกกำหนดความเลขความสูงได้ตามต้องการ)
ป้ายเตือนท้ายรถลูกศรสองทาง
(มีทุกขนาด เหมาะกับรถทุกชนิด)
อื่นๆ
(ดูสินค้าตัวอย่างเพิ่มเติมโปรดคลิก)
ภาพจาก Facebook
(โปรดคลิก)
หมวดรีโมทควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
รีโมทควบคุมแยกสัญญาณไฟจราจร รีโมทควบคุมไฟสนามแข่งรถ
รีโมทควบคุมระบบไฟ รีโมทเปิด ปิด ด้านเก็บเงิน
รีโมทควบคุมไฟปล่อยตัวนักวิ่ง รีโมทควบคุมสัญญาณไฟโรงงาน
รีโมทควบคุมไฟ 220 Vac รีโมทควบคุม LED Lamp
รีโมทควบคุม ป้ายท้ายรถ รีโมทควบตุมป้ายหัวเกาะ
รีโมทควบคุม โคมไฟถนน รีโมทควบคุมตู้สัญญาณไฟ
อื่นๆ
(ดูสินค้าตัวอย่างเพิ่มเติมโปรดคลิก)
ภาพจาก Facebook
(โปรดคลิก)
หมวดไฟฉุกเฉิน ไฟไซเรน แบบปกติ และ พลังงานแสงอาทิตย์
ไฟฉุกเฉิน
ไฟไซเรน โซล่าเซลล์ ชนิดลอดน้ำ
ไฟโซเรน โซล่าเซลล์
ไฟเตือน
ป้ายหนีไฟ ไฟฉุกเฉิน
อื่นๆ
(ดูสินค้าตัวอย่างเพิ่มเติมโปรดคลิก)
ภาพจาก Facebook
(โปรดคลิก)
   
หมวดตู้ไฟกระพริบเตือน และตู้ควบคุมไฟถนน
x ตู้ควบคุมไฟกระพริบ
(แบบ Analog หรือ
Digital)
xx ตู้ควบคุมไฟกระพริบกระตุ้น
การทำงานด้วยยานพาหนะ VA

เครื่องตั้งเวลา เครื่องตั้งเวลา (เครื่องควบคุมไฟถนน)
xxx อื่นๆ
หมวดเครื่องตรวจจับยานพาหนะ
เครื่องนับรถยนต์ เครื่องนับรถยนต์ เดี่ยวหรือคู่
xxxx เครื่องตรวจจับรถยนต์
สำหรับตู้ระบบ VA
เครื่องนับยานพาหนะ เครื่องนับยานพาหนะ
เข้าออกลานจอดรถ(ตัวนับรถ)
เครื่องนับรถ อื่นๆ
พัฒนาสินค้าตามคำสั่งจากลูกค้า
      ระบบไฟ โซล่าเซลล์ ป้ายถวายพระพร 5 ธ.ค. 2553
(โปรดติดต่อบริษัท)
ระบบควบคุมการปล่อยรถสนามแข่งขัน
(ดูสินค้าตัวอย่างเพิ่มเติมโปรดคลิก)
หอนาฬิกา สร้างสรรผลงานตรงตามความต้องการของลูกค้า
(โปรดติดต่อบริษัท)
รับให้คำปรึกษา ทำวิจัย ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(โปรดติดต่อบริษัท)
รับติดตั้งงานสัญญาณไฟจราจร ทุกชนิด
(โปรดติดต่อบริษัท)
รับซ่อมงานสัญญาณไฟจราจร จากผู้ผลิตรายอื่นทุกชนิด
(โปรดติดต่อบริษัท)
 หน้าหลัก : สินค้าไฟจราจร : สินค้าป้าย : รหัสสินค้า : ผังองค์กร : แผนที่ : แค็ทตาล็อก : การวิจัยและพัฒนา : ติดต่อเรา Designed by: วฐา มินเสน
Free Counters from SimpleCount.com
Check Google Page Rank
© Copyright 2005 GENDIT. All Rights Reserved.
Contact our: gendit@me.com with questions or comments.
บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด 55/20 หมู่ 1 ถ.ธัญบุรี-วังน้อย ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120. โทร: 02-152-5852 Fax: 02-152-5853 Line@: https://lin.ee/bja9YgI
วฐา มินเสน