Gendit: เราคือผู้นำด้าน โรงงานผลิต สัญญาณไฟจราจร

Gendit

บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด
55/20 หมู่ 1 ถ.ธัญบุรี-วังน้อย ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

1. รับสมัครวิศวกรโครงการ 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท หรือสูงกว่า
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวางแผน และจัดการโครงการ
 • มีความรับผิดชอบต่อโครงการที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจ
 • รายได้พิจราณาตามประสบการณ์การทำงาน
 • หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. รับสมัครวิศวกรไฟฟ้า หรืออิเลคโทรนิกส์ 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • รายได้พิจราณาตามประสบการณ์การทำงาน
 • หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. รับสมัครวิศวกรเครื่องกล 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • รายได้พิจราณาตามประสบการณ์การทำงาน
 • หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

4. รับสมัครพนักงาน ช่างเทคนิค 15 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานหนัก และสามารถออกต่างจังหวัดได้
 • เวลาทำงาน 8.30-17.30 น.  และ มีงานล่วงเวลา
 • หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

5. รับสมัครพนักงาน ธุรการ 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช. สาขาการบัญชี หรือสูงกว่า
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานหนัก
 • เวลาทำงาน 8.30-17.30 น. 
 • หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ

เอกสารประกอบการรับสมัครงาน

 1. กรอกใบสมัครที่บริษัท หรือ ส่งเอกสารประวัติย่อของตนเอง
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 3. วุฒิการศึกษา
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาเอกสารการผ่านวิชาชีพทหาร หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหาร

สามารถสมัครผ่านการจัดส่งด้วยไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (แผนที่บริษัท)

 

 หน้าหลัก : สินค้าไฟจราจร : สินค้าป้าย : รหัสสินค้า : ผังองค์กร : แผนที่ : แค็ทตาล็อก : การวิจัยและพัฒนา : ติดต่อเรา Designed by: วฐา มินเสน
Free Counters from SimpleCount.com
Check Google Page Rank
© Copyright 2005 GENDIT. All Rights Reserved.
Contact our: gendit@me.com with questions or comments.
บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด 55/20 หมู่ 1 ถ.ธัญบุรี-วังน้อย ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120. โทร: 02-152-5852 Fax: 02-152-5853
วฐา มินเสน