คลองชันมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 2016
..... ถ่ายตรงบริเวณ หลัก กิโลเมตรที่ 9 ทางขึ้นสะพานสุดท้ายก่อนกลับตัว เป็นการถ่ายรูป แนวนอนเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเป็นการเก็บบรรยายกาศ รอบข้างและได้เห็นเพื่อนๆ ที่รวมวิ่งบ้างส่วนด้วย รูปถ่าย ถ่ายตั้งแต่นักวิ่งคนแรก จนถึงกลุ่มนักวิ่งกลุ่มสุดท้ายก่อนเปิดเปิดถนน รูปถ่ายประมาณ 1200 กว่าภาพ พยายามถ่ายให้ได้ครบทุกคนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
..... วิธีการค้นรูป อย่างน้อยๆ ต้องรูปว่าตัวเองวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ แล้วดูเวลา ปล่อยตัวที่ ปล่อยตัว เวลา 6.10 น. และลบเวลา กิโลเมตร สุดท้่ายก็จะรู้ ช่วงเวลาที่จะหารูปได้ง่ายขึ้น
..... คนที่ต้องการรูป ขนาดเต็ม 2-3 เมก กว่าๆ เพื่อเอาไปล้างรูป ก็ขอได้ตามเมล์ครับ

ดูรูปที่
รูปชุดที่ 1
รูปชุดที่ 2
รูปชุดที่ 3
รูปชุดที่ 4
หรือขอFile ได้ที่ Email: thailandled@icloud.com
Stacks Image 75680
GARMIN BLUE RUN 2016
..... ถ่ายตรงบริเวณ หลัก กิโลเมตรที่ 8.3 ของ 10.5 กิโลเมตร หรือ 18.8 ของระยะฮาล์ฟ จุดเลี้ยวสะพานยกระดับ เป็นการถ่ายรูป แนวนอนเกือบทั้งหมด เพื่อเป็นการเก็บบรรยายกาศ รอบข้างและได้เห็นเพื่อนๆ ที่รวมวิ่งบ้างส่วนด้วย รูปถ่าย ถ่ายตั้งแต่นักวิ่งคนแรก จนถึงกลุ่มนักวิ่งกลุ่ม 7:30 น. ช่วงท้ายๆ หลัง 7.30 น. ไม่ได้ท้ายนะครับแบตเตอรี่กล้องหมดผมไม่ได้เอาสำรองมา รูปถ่ายประมาณ 4000 กว่าภาพ พยายามถ่ายให้ได้ครบทุกคนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
..... วิธีการค้นรูป อย่างน้อยๆ ต้องรูปว่าตัวเองวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ Pacer(เพซ) เท่าไหร่ ผมจะแบ่งรูปออกเป็น เพซ ต่างๆ ให้เพื่อที่จะได้ค้นหาได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งระบุเวลาให้ เพื่อใครอาจจะจำเวลาของตนเองได้ และถ้าใครจำเวลาเข้าเส้นชัยได้ ก็ให้ใช้วิธี ลบระยะทางที่ หายไป 2.2 กิโลเมตรออกสำหรับ 10.5และ 21 กิโลเมตร ก็จะรู้ ช่วงเวลาที่จะหารูปได้ง่ายขึ้น
..... คนที่ต้องการรูป ขนาดเต็ม 2-3 เมก กว่าๆ เพื่อเอาไปล้างรูป ก็ขอได้ตามเมล์ครับ

ดูรูปโดยเป็น เพซของ 10.5 กิโลเมตร
เพซต่ำกว่า 4.30 หรือเวลาตำ่กว่า 6:37 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 4.30-5.00 หรือเวลา 6:37-6:41 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 5.00-5.30 หรือเวลา 6:41-6:45 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 5.30-6.00 หรือเวลา 6:45-6:49 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 6.00-6.20 หรือเวลา 6:49-6:52 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 6.20-6.40 หรือเวลา 6:52-6:54 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 6.40-7.00 หรือเวลา 6:54-6:57 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 7.00-7.20 หรือเวลา 6:57-7:00 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 7.20-7.40 หรือเวลา 7:00-7:03 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 7.40-8.00 หรือเวลา 7:03-7:06 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 8.00-8.30 หรือเวลา 7:06-7:10 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 8.30-9.00 หรือเวลา 7:10-7:14 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซมากกว่า 9.00 หรือเวลามากกว่า 7:14 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
ดูรูปโดยเป็น เพซของ 21 กิโลเมตร
เพซต่ำกว่า 4.30 หรือเวลาตำ่กว่า 6:37 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 4.30-4.40 หรือเวลา 6:37-6:41 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 4.40-4.50 หรือเวลา 6:41-6:45 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 4.50-5.00 หรือเวลา 6:45-6:49 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 5.00-5.05 หรือเวลา 6:49-6:52 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 5.00-5.10 หรือเวลา 6:52-6:54 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 5.10-5.20 หรือเวลา 6:54-6:57 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 5.20-5.30 หรือเวลา 6:57-7:00 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 5.30-5.40 หรือเวลา 7:00-7:03 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 5.40-5.50 หรือเวลา 7:03-7:06 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 5.50-6.00 หรือเวลา 7:06-7:10 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซ 6.00-6.20 หรือเวลา 7:10-7:14 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
เพซมากกว่า 6.20 หรือเวลามากกว่า 7:14 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2.3 กิโลเมตร
หรือขอFile ได้ที่ Email: thailandled@icloud.com
Stacks Image 34770
ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 10 2016
..... ถ่ายตรงบริเวณ หลัก กิโลเมตรที่ 12 จุดเลี้ยวทางลงสะพานยกระดับ เป็นการถ่ายรูป แนวนอนเกือบทั้งหมด เพื่อเป็นการเก็บบรรยายกาศ รอบข้างและได้เห็นเพื่อนๆ ที่รวมวิ่งบ้างส่วนด้วย รูปถ่าย ถ่ายตั้งแต่นักวิ่งคนแรก จนถึงกลุ่มนักวิ่งกลุ่มสุดท้ายก่อนเปิดสะพาน 7:30 น. รูปถ่ายประมาณ 4000 กว่าภาพ พยายามถ่ายให้ได้ครบทุกคนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
..... วิธีการค้นรูป อย่างน้อยๆ ต้องรูปว่าตัวเองวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ Pacer(เพซ) เท่าไหร่ ผมจะแบ่งรูปออกเป็น เพซ ต่างๆ ให้เพื่อที่จะได้ค้นหาได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งระบุเวลาให้ เพื่อใครอาจจะจำเวลาของตนเองได้ และถ้าใครจำเวลาเข้าเส้นชัยได้ ก็ให้ใช้วิธี ลบระยะทางที่ หายไป 2 กิโลเมตรออก ก็จะรู้ ช่วงเวลาที่จะหารูปได้ง่ายขึ้น
..... คนที่ต้องการรูป ขนาดเต็ม 2-3 เมก กว่าๆ เพื่อเอาไปล้างรูป ก็ขอได้ตามเมล์ครับ

ดูรูปที่
เพซต่ำกว่า 4.30 หรือเวลาตำ่กว่า 5:54 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2 กิโลเมตร
เพซ 4.30-5.00 หรือเวลา 5:54-6:00 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2 กิโลเมตร
เพซ 5.00-5.30 หรือเวลา 6:00-6:06 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2 กิโลเมตร
เพซ 5.30-6.00 หรือเวลา 6:06-6:12 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2 กิโลเมตร
เพซ 6.00-6.20 หรือเวลา 6:12-6:16 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2 กิโลเมตร
เพซ 6.20-6.40 หรือเวลา 6:16-6:20 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2 กิโลเมตร
เพซ 6.40-7.00 หรือเวลา 6:20-6:24 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2 กิโลเมตร
เพซ 7.00-7.20 หรือเวลา 6.24-6:28 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2 กิโลเมตร
เพซ 7.20-7.40 หรือเวลา 6:28-6:32 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2 กิโลเมตร
เพซ 7.40-8.00 หรือเวลา 6:32-6:36 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2 กิโลเมตร
เพซ 8.00-8.30 หรือเวลา 6:36-6:42 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2 กิโลเมตร
เพซ 8.30-9.00 หรือเวลา 6:42-6:48 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2 กิโลเมตร
เพซมากกว่า 9.00 หรือเวลามากกว่า 6:48 น. ณ. จุดถ่ายภาพก่อนเส้นชัย 2 กิโลเมตร
หรือขอFile ได้ที่ Email: thailandled@icloud.com
Stacks Image 75692
การใช้งาน TOMTOM SPARK CARDIO + MUSIC แกะกล่อง
เป็นการทดสอบกับ การลองเมนูทั่วไป การใช้งานเบื้องต้นจนถึง 5/04/59 ผมให้คะแนน 5/10 นะครับ การใช้งานในระดับ ทั่วไปถือว่าดีครับ แต่สิ่งที่รบกวนจิดใจคือมัน ทำโมทฝึก Interval ไม่ได้เรื่องเนี่ยซิครับ และเรื่องการกินแบตเตอรี่ถ้าคุณเปิดใช้งานในสว่างตลอดเวลาตอนวิ่งกลางคืน มันใช้ได้แค่ 2 ชั่วโมงเอง จะใช้แบบสั่งให้ไฟติดตอนวิ่ง มันก็เข้าขั้นห่วยมากๆ มือเปียกก็หมดสิทธ์แล้ว
Stacks Image 68494
การใช้งาน Garmin 235 แกะกล่อง
เป็นการทดสอบกับ การลองเมนูทั่วไป การใช้งานเบื้องต้นจนถึง 5/04/59 ผมให้คะแนน 7/10 นะครับ ตัดเรื่องการเชื่อมต่อ บูลทูธที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และ แฮงค์ง่ายเหมือนเดิม garmin เป็นบ่อยทุกรุ่นเลย แก้ด้วยปิดแล้วเปิดใหม่
Stacks Image 34716
(วิ่งวันแม่) 12th August Half Marathon Bangkok 2015 
ถ่ายที่บริเวณ ทางรถไฟ กิโลเมตรที่ 9 แบ่งเวลาจากระยะมินิ เป็น 3 ช่วงเวลาของนักวิ่ง วิ่งก่อน 50 นาที, 50-100 นาที, และหลัง 100 นาทีขึ้นไป เมื่อดูรูปแล้วสามารถขอ file รูปภาพได้ โดยจดชื่อ file หรือ copy รูปภาพส่งมา
คลิกดูรูป
ขอFile ได้ที่ Email: thailandled@icloud.com
Stacks Image 9272
การใช้งาน Apple watch กับการวิ่ง
เป็นการทดสอบกับ watchOS 1 หลังจากออกขายได้ประมาณ 2 เดือน ความสมบูรณ์น่าจะยังไม่ 100%
Stacks Image 8201

ดูข้อมูล คลิกที่รูป

การใช้งาน Mio Fuse กับการวิ่ง
เป็นการทดสอบการใช้งาน
Stacks Image 17030

ดูข้อมูล คลิกที่รูป

โรงพยาบาล พระมงกุฏ มินิมาราธอน 2015
ขอFile ได้ที่ Email: thailandled@icloud.com
Stacks Image 10427
ยูนิครันนิ่ง อยุธยา มาราธอน 2015
Stacks Image 4211
Stacks Image p68561_n68543
-ตู้สัญญาณไฟจราจร แบบเทศบาล กรมทางหลวง ทช อบต
-ตู้สัญญาณไฟจราจรแบบพกพา(ใช้ทดแทนตู้สัญญาณไฟเดิม)
-ตู้ควบคุมด้วยมือหรืออัตโนมัติ งานจราจร
-ตู้ควบคุมเปิด-ปิด ไฟถนน
-ตู้ควบคุมไฟจราจรสำหรับคนเดินข้ามถนน
-ตู้ควบคุมระบบโคมไฟต่างๆ
-เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
-เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร(Countdown Controller)
-เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบกระตุ้นด้วยยานพาหนะ(VA)
-เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบประสานสัมพันธ์ระหว่างทางแยก(SVAT)
-เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบโครงข่ายจราจร
-เครื่องนับหรือวิเคราะห์ปริมาณยานพาหนะ
-เครื่องตรวจจับยนพาหนะหรือเครื่องนับรถ
-โคมไฟฉุนเฉิน ไฟไซเรน
-โคมไฟ LED
-โคมไฟจราจรแบบฮาโลเจน
-โคมไฟจราจรแบบ LED
-โคมไฟจราจรแบบนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร(ตำแหน่งเหลือง)
-โคมไฟจราจรแบบนับเวลาถอยหลังตำแหน่งโคมตัวเอง
-โคมไฟกระพริบแบบธรรมดาและแบบลอยนำ้ได้
-โคมไฟปล่อยรถสนามแข่งขัน
-โคมไฟตุ๊กตาคนเดินข้ามถนน LED
-โคมไฟตุ๊กตาคนเดินข้ามถนน ฮาโลเจน
-โคมไฟด้านทางเข้าทางด่วน ลานจอดรถ
-โคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซล (Solar cell)
-โคมไฟถนน แบบธรรมดา และแบบพลังงานอาทิตย์
-โคมไฟจราจรด้านช่างน้ำหนัก
-ป้ายจราจร มาตรฐาน
-ป้ายทางเบี่ยง พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซล (Solar cell)
-ป้ายเครื่องหมายจราจรทั้งแบบธรรมดาหรือแบบ Diamond
-ป้ายแนะนำห้างร้านพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซล (Solar cell)
-ป้ายแสดงความปลอดภัย(Safety)
-ป้ายทางหนีไฟชนิดเรืองแสง
-กล่องไฟ LED ทั้งภายในและภายนอก
-อุปกรณ์งานจราจรต่างๆ
-รับพัฒนางานจราจรทุกชนิด ทุกสเปค
-รับให้คำปรึกษา ทำวิจัย ออกแบบ และพัฒนาภัณฑ์
-รับติดตั้งงานสัญญาณไฟทุกชนิด
-รับซ่อมงานสัญญาณไฟจราจรทุกยี่ห้อ ทุกชนิด
-รับซ่อมสัญญาณไฟทุกอาการ
-รับซ่อมป้าย โคมไฟจราจร ทุกอาการ
- ฯลฯ
รางวัลดีเด่นระดับประเทศ
ผลงานดีเด่นระดับประเทศและนานาชาติที่บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด ทุ่มเทวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. จดอนุสิทธิบัตร เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรชนิดมีเวลารอสัญญาณไฟจราจร ปี .. 2544
2. โปรแกรมควบคุมระบบการทำงานสัญญาณไฟจราจรด้วย Palm สำหรับประยุกต์ใช้งานจริงบนถนนผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ โดย NECTEC ปี .. 2546
3. เครื่องตรวจจับยานพาหนะแบบ Inductive Loop สำหรับประยุกต์ใช้บนถนนผลงานรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดย NECTEC และ TESA ปี .. 2546
4. ควบคุมระบบจราจรผลงานรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดย NECTEC และ TESA ปี .. 2547
5. การพัฒนาระบบสัญญาณไฟ แบบตรวจจับยานพาหนะบนท้องถนน เพื่อตัดสินใจในการกำหนด สัญญาณไฟที่เหมาะสมวารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี .. 2548
6. “Embedded adaptive algorithm for multi-lanes-traffic inductive loop detecting system” THE 2005 ECTI INTERNATIONAL CONFERENCE,2005.
Stacks Image p68561_n68560

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook:

Stacks Image p68508_n34972

แผนที่ติดต่อบริษัทฯ
เส้นทางการเดินทางมาโรงงาน

Stacks Image p68508_n34964

ติดต่อเรา:

ชื่อ: นาย ชญานนท์ มินเสน
ผู้จัดการฝ่าย: ดูแลลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
วันทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำการ: 8:30-18:00 .
Telephone: 02-152-5852
Fax: 02-152-5853
Email: minsentech@me.com

(โรงงานผลิต) บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด
55/20 หมู่ 1 .ธัญบุรี-วังน้อย .คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี 12120

หน่วยงานของรัฐ เอกชน โรงงานและบริษัทต่างๆ นับพันหน่วยงาน มากกว่า >100,000 จุดติดตั้ง ที่ไว้วางใจเราให้ดูแล ออกแบบ ผลิตและติดตั้ง

Stacks Image pp68508_n34970_n34890
Stacks Image pp68508_n34970_n34892